Badania i rozwój

Potencjał B+R

Posiadamy kompetencje w zakresie realizacji prac B+R przede wszystkim w takich obszarach, jak mechatronika i robotyka, zwłaszcza w zakresie robotów mobilnych i społecznych.

Wśród założycieli EduRoCo są aktywni naukowcy wywodzący się z Instytutu PIAP, podsiadający duże doświadczenie w realizacji projektów B+R.

W zakresie prac B+R współpracujemy z Politechniką Warszawską. Posiadamy doświadczenie w opiece nad pracami dyplomowymi. Organizujemy także praktyki studenckie zarówno wakacyjne, jak i w trakcie roku akademickiego.

Ramowy program praktyk