PROJEKT HUBO-3D

Rozpoczęcie projektu HUBO-3D

W dniu 11.06.2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0861/18-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a EduRoCo sp. z o.o. na realizację projektu pt. „Innowacyjny i tani system pomiarowy umożliwiający szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 01.10.2019 r.

Tytuł projektu

“Innowacyjny i tani system pomiarowy umożliwiający szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka”

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego systemu pomiarowego umożliwiającego szybkie, dokładne i zautomatyzowane modelowanie sylwetki człowieka stosując techniki fotogrametrii cyfrowej.

Planowane efekty

W ramach projektu zostaną zrealizowane prace B+R pozwalające na opracowanie demonstratora i prototypu systemu pomiarowego 3D (skanera 3D) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zostaną także wykonane badania z udziałem użytkowników końcowych.

Przewaga konkurencyjna przedmiotowego rozwiązania skanera 3D będzie związana z występowaniem w jednym produkcie takich cech jak: relatywnie niska cena, duża szybkość modelowania sylwetki osoby, relatywnie wysoka dokładność i powtarzalność uzyskanego modelu 3D oraz modułowość konstrukcji ułatwiającą przenoszenie. Rezultat projektu będzie stanowił innowację produktową w skali międzynarodowej.

Projekt będzie obejmował realizację trzech etapów. 

Etap 1. będzie dotyczył badań przemysłowych, w ramach których powstanie demonstrator urządzenia wraz z oprogramowaniem, który będzie przebadany w warunkach laboratoryjnych i zbliżonych do rzeczywistych.

Etap 2. będzie polegał na realizacji prac rozwojowych, efektem których będzie opracowanie docelowej wersji systemu. 

Etap 3. będzie dotyczył prac przedwdrożeniowych, w ramach których powstanie m.in. dokumentacja wdrożeniowa, instrukcja użytkownika oraz zostanie zrealizowany proces certyfikacji CE urządzenia.

Wyniki projektu zostaną wdrożone w okresie 3 lat od zakończenia projektu we własnej działalności EduRoCo sp. z o.o. Wdrożenie będzie polegało w pierwszej kolejności na rozpoczęciu świadczenia usług z zastosowaniem urządzenia, a w dalszej kolejności na jego produkcji i sprzedaży. 

Usługi z użyciem systemu skanującego będą obejmowały warsztaty technologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ogólnodostępne usługi skanowania 3D i drukowania 3D.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 701 213,80 zł. Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie): 1 315 338,33 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, numer umowy: POIR.01.01.01-00-0861/18-00 wraz z aneksami.