Maciej Trojnacki

Prezes Zarządu

Naukowiec z blisko 20 letnim doświadczeniem w realizacji prac B+R, w tym ukierunkowanych na praktyczne zastosowania. Jego działalność B+R koncentruje się na pojazdach autonomi...

Przemysław Dąbek

Wiceprezes Zarządu

Naukowiec z 10 letnim doświadczeniem w realizacji prac B+R. Z wykształcenia inżynier mechatronik, zafascynowany robotyką społeczną i usługową. Wieloletni pracownik warszaws...