Maciej Trojnacki

Maciej Trojnacki

Prezes Zarządu

Naukowiec z blisko 20 letnim doświadczeniem w realizacji prac B+R, w tym ukierunkowanych na praktyczne zastosowania. Jego działalność B+R koncentruje się na pojazdach autonomicznych, robotach społecznych oraz skanowaniu i druku 3D. Odpowiada za strategię i bieżące funkcjonowanie Firmy oraz prowadzenie prac B+R.