Warsztaty technologiczne

Nasza oferta edukacyjna dla dzieci

Warsztaty jednorazowe

1 lekcja trwająca 45 min.

Celem zajęć jest pokazanie wybranych osiągnięć technologii przyszłości. Dzieci poznają ogólną zasadę działania oraz budowę urządzeń, które przywozimy na zajęcia. Dzieci mogą obserwować ich działanie, dotknąć i uczestniczyć w ciekawych zabawach. Zajęcia są prowadzone u zamawiającego. 

Warsztaty regularne

17 lekcji po 60 min. w 2 semestry

Celem zajęć jest zapoznanie dziecka z wybranymi osiągnięciami technologii o kluczowym znaczeniu w przyszłości, a przede wszystkim umożliwienie dziecku nabycia pierwszych osobistych doświadczeń związanych z tymi technologiami. Warsztaty są dostępne w wybranych szkołach w Warszawie.

Tematyka zajęć dotyczy nowych technologii

Skaner 3D i drukarka 3D

Dzieci poznają budowę oraz zasadę działania skanera 3D oraz drukarki 3D. Dzieci mogą obserwować proces skanowania 3D oraz proces drukowania 3D.

Roboty mobilne

Dzieci zapoznają się z budową robotów oraz uczestniczą w zawodach robotów mobilnych, które obejmują manipulację oraz wyścigi robotów.

Robot społeczny PIAP IRYS

Dzieci zapoznają się z konstrukcją i działaniem robota społecznego PIAP IRYS.
Uczestniczą w zabawach, mających na celu nawiązanie interakcji z robotem.