Wycieczki do Instytutu PIAP

4 lekcjE trwającE po 30 min.

Zajęcia są wspólnym przedsięwzięciem firmy EduRoCo i Instytutu PIAP i są prowadzone na terenie Instytutu. Celem zajęć jest pokazanie wybranych osiągnięć technologii przyszłości, ze szczególnym akcentem położonym na roboty, w tym unikalne roboty opracowane w Instytucie PIAP. Dzieci poznają ogólną zasadę działania oraz budowę urządzeń, których używamy na zajęciach. Dzieci mogą obserwować ich działanie, dotknąć i uczestniczyć w ciekawych zabawach.

Dla dzieci w wieku 7-10 lat

Zajęcia dostosowane dla dzieci wczesnoszkolnych.

Zapisy trwają

Zapisy na pokazy są prowadzone w trybie ciągłym według kolejności zgłoszeń.

Tematyka wycieczek do Instytutu PIAP

Podczas konkretnej wycieczki pokazujemy 4 spośród wymienionych niżej atrakcji.

Skanowanie 3D i drukowanie 3D

1 lekcja trwająca 30 min.

Warsztat zapoznaje dzieci ze współczesnymi technikami skanowania 3D i drukowania 3D. Uczniowie poznają budowę oraz zasadę działania skanera 3D oraz drukarki 3D. Biorą aktywny udział w procesie skanowania 3D sylwetki wybranej osoby, a także obserwują proces drukowania 3D.

Zawody robotów mobilnych

1 lekcja trwająca 30 min.

Dzieci zapoznają się z budową robotów, uczą się rozpoznawać różne konstrukcje robotów mobilnych, a także czujniki oraz napędy stosowane w robotach. Poprzez zabawę uczą się teleoperacji robotami oraz uczestniczą w zawodach robotów.

Robot społeczny PIAP IRYS

1 lekcja trwająca 30 min.

Dzieci zapoznają się z konstrukcją i działaniem robota społecznego PIAP IRYS.
Uczestniczą w zabawach, mających na celu nawiązanie interakcji z robotem.
Zabawy obejmują m.in. zgadywanki i wyrażanie emocji przez robota.

Roboty przemysłowe

1 lekcja trwająca 30 min.

Uczestnicy warsztatów poznają roboty przemysłowe oraz związaną z nimi terminologię. W trakcie pokazu na żywo obserwują roboty
wykonujące prace na poszczególnych stanowiskach np. roboty spawające, paletyzujące.

Robot badawczy PIAP GRANITE

1 lekcja trwająca 30 min.

Uczniowie poznają budowę robota mobilnego PIAP GRANITE oraz zasady sterowania robotem. Obserwują, w jaki sposób robot wykonuje poszczególne manewry. Dzieci mają możliwość sterowania robotem w trybie teleoperacji.

cena 36 zł/osobę
przy wielkości grupy 50 osób

Cele i wyniki zajęć

Z

Pokazanie dziecku technologii przyszłości

Zajęcia budują świadomość o technologiach przyszłości.

Z

Rozbudzenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi

Zajęcia wpisują się w podstawę programową przedmiotów ścisłych.

Z

Nauka przez zabawę

Zajęcia są atrakcyjne dla dzieci i uczą bawiąc.

Z

Dyplom imienny potwierdzający uczestnictwo w zajęciach

Każde dziecko otrzyma na pamiątkę imienny dyplom potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.

Zapisz się już dziś!

Zapisy na wycieczki są prowadzone w trybie ciągłym według kolejności zgłoszeń.

Lista kursówZapisz swoją grupę