+48 661 027 951 biuro@eduroco.pl

Rozwiązania oparte na wiedzy

Usługi B+R i inżynierskie

Nasza oferta usług

Świadczymy usługi B2B w zakresie prac B+R i inżynierskich, przede wszystkim w obszarach robotyki mobilnej, mechatroniki i systemów IT.

Chętnie zapoznamy się z Państwa potrzebami i problemami oraz wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązania technologiczne.

Posiadamy duże doświadczenie w realizacji prac B+R w ramach projektów dofinansowywanych ze środków publicznych, w szczególności projektów NCBR.

Nasze kompetencje dot. robotyki mobilnej obejmują modelowanie, planowanie i sterowanie ruchem robotów mobilnych oraz mapowanie otoczenia. Tworzymy autonomiczne systemy robotyczne z zastosowaniem platformy programistycznej ROS, w językach C++ i Python.

Potrafimy projektować urządzenia mechatroniczne w zakresie konstrukcji mechanicznej, układów elektroniki oraz oprogramowania nisko- i wysokopoziomowego. 

W zakresie wytwarzania dysponujemy drukarkami 3D umożliwiającymi drukowanie z szerokiej gamy materiałów, w szczególności inżynierskiego PLA Tough i ABS.

Posiadamy praktyczną znajomość systemów GNSS i INS w zastosowaniu do lokalizacji pojazdów i wyznaczania ich parametrów ruchu. 

Mamy także doświadczenia w zakresie skanowania 3D, fotogrametrii, systemów wizyjnych, syntezy i analizy mowy oraz robotów społecznych.

Tworzymy aplikacje internetowe z zastosowaniem frameworka Django i aplikacje na urządzenia mobilne dla systemu Android. 

Zapraszamy do współpracy! 

Badania i rozwój

Potencjał B+R

Posiadamy kompetencje w zakresie realizacji prac B+R przede wszystkim w takich obszarach, jak mechatronika i robotyka, zwłaszcza w zakresie robotów mobilnych i społecznych.

Wśród założycieli EduRoCo są aktywni naukowcy wywodzący się z wyższych uczelni technicznych i Instytutu Łukasiewicz-PIAP, podsiadający duże doświadczenie w realizacji projektów B+R i prac inżynierskich.

Aktualnie prowadzimy projekt HUBO-3D dotyczący skanowania sylwetki człowieka w oparciu o techniki fotogrametrii. Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej projektu.

Projekt HUBO-3D

W zakresie prac B+R współpracujemy z Politechniką Warszawską. Posiadamy doświadczenie w opiece nad pracami dyplomowymi. Organizujemy także praktyki studenckie zarówno wakacyjne, jak i w trakcie roku akademickiego.

Ramowy program praktyk

Kontakt z nami

Biuro w Warszawie

CZIiTT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa
p. II, pok. 2.23

+48 661 027 951

biuro@eduroco.pl

Rachunek bankowy

Nazwa banku: mBank S.A.
87 1140 2004 0000 3102 7767 6380

Napisz do nas

Zgoda

9 + 11 =