Przemysław Dąbek

Przemysław Dąbek

Wiceprezes Zarządu

Naukowiec z 10 letnim doświadczeniem w realizacji prac B+R. Z wykształcenia inżynier mechatronik, zafascynowany robotyką społeczną i usługową. Wieloletni pracownik warszawskiego instytutu badawczego Łukasiewicz-PIAP. W EduRoCo odpowiada za tworzenie i realizację strategii w obszarze technicznym.